Akreditacija za EVS


ZAŠTO?
Svaka organizacija koja želi da pošalje ili ugosti EVS volontera/ku ili da koordinira projekat u okviru Akcije 2, mora za to da bude akreditovana. Osnovna ideja jeste da se na ovaj način obezbedi da svi EVS projekti budu podjednako kvalitetni.


KO?
Obaveza akreditacije važi za sve Programske i zemlje iz Jugoistočne Evrope. Organizacija popunjava tzv. EI formular (od eng. Expression of Interest – organizacija izražava zainteresovanost da se bavi ovom vrstom aktivnosti) – kao organizacija koja će slati volontere (eng. sending organization), organizacija-domaćin (eng. host organization) ili organizacija koja će kooridnirati projekte u okviru Akcije 2 (eng. coordinating organization). Ista organizacija, dakle, može biti akreditovana za jednu, dve ili sve tri vrste aktivnosti u okviru Akcije 2.


KADA?
Popunjen EI formular se može poslati tokom cele godine. U najboljem slučaju – i, naravno, pod uslovom da organizacija zadovoljava određene kriterijume – akreditacija može postati validna u roku od 6 nedelja po prijemu popunjenog EI formulara.Da bi preuzeo/la EI formular, poseti internet prezentaciju SALTO Resursnog centra, na ovoj adresi: http://www.salto-youth.net/rc/see/eisee


KAKO?
Akreditacija organizacija se odvija pod okriljem SALTO resursnih centara; za organizacije iz Srbije je nadležan SALTO SEE RC – SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu (http://www.salto-youth.net/seeinshort), koji se nalazi u Ljubljani (Slovenija).


ZAPAMTI!
Prilikom podnošenja zahteva za akreditaciju, moraš priložiti sledeća dokumenta:

  • original EI formulara, popunjenog na engleskom jeziku i potpisanog od strane opunomoćenog/e predstavnika/ce organizacije. Ovaj dokument se šalje poštom, u štampanom obliku.
  • kopija popunjenog EI formulara – šalje se u elektronskoj formi, elektronskom poštom ili na CD-u, običnom poštom.
  • kopija zvaničnog statuta organizacije – šalje se običnom (na CD-u) ili elektronskom poštom.

GDE?
Popunjen i potpisan EI formular se šalje na adresu odgovarajućeg SALTO resursnog centra, običnom i elektronskom poštom.
Adresa SALTO resursnog centra za Jugoistočnu Evropu je:
SALTO SEE Resource Centre
MOVIT NA MLADINA
Dunajska cesta 22
SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIA
e-mail: accreditation@salto-youth.net  


I, ONDA?
Dve osobe (akreditori/ke), angažovane od strane SALTO-a, će pročitati ili oceniti prispeli EI formular Tvoje organizacije, a zatim stupiti u kontakt sa vama i verovatno  vas i posetiti. Cilj ovog procesa je da svi zajedno još jednom razmotrite sve elemente iznete u EI formularu, kao i da se utvrdi da li Tvoja organizacija ima i infrastrukturne mogućnosti da primi volontera.
Nakon ove posete, dobićete povratnu informaciju, a, ukoliko Tvoja organizacija bude akreditovana – i odgovarajući dokument kojim se to sertifikuje.


ŠTA DALJE?
Organizacije se akredituju na period od 3 godine. Pošto Tvojoj organizaciji i zvanično bude uručen odgovarajući sertifikat, podaci o njoj će biti uvršćeni u bazu podataka o EVS projektima i biće dostupni na Internet stranici http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/


Veoma je važno zapamtiti da to što je Tvoja organizacija dobila sertifikat o akreditaciji ne znači automatski i da će svi vaši EVS projekti biti podržani! Dobijanje akreditacije je samo neophodan pred-korak, da bi vaš projekat uopšte ušao u proces selekcije u okviru Akcije 2!


SAVET! Pre procesa akreditacije dobro prouči Program «Mladi u akciji» i EVS, i istraži razliku između uloge supervizora i mentora. To će Ti pomoći u procesu pisanja EI formulara i nakon toga pri poseti akreditora SALTO Resursnog Centra.

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp