Kako aplicirati


korak Korak br. 1
Ako si zainteresovan/a da se lično ili kroz svoju organizaciju uključiš u Program «Mladi u akciji», tako što ćeš napisati predlog projekta i konkurisati za finansijsku podršku, najvažnije je da prvo prikupiš sve potrebne informacije. U tome ti mnogo može pomoći Vodič za Program: tu ćeš na jednom mestu pronaći ciljeve, kriterijume po kojima se odlučuje koji će projekti biti podržani, smernice za planiranje budžeta i druge korisne informacije o Programu «Mladi u akciji».


Da bi preuzeo/la Vodič, klikni ovde: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm
Pažljivo pročitaj Vodič!

 

On će Ti pomoći da razumeš ciljeve i prioritete Programa, kao i da saznaš koji se sve tipovi projekata mogu realizovati pod njegovim okriljem.


korakKorak br. 2
Razmisli o ideji za Tvoj projekat, posavetuj se i prodiskutuj o njoj sa predstavnicima/cama partnerskih organizacija, i proveri da li se ona uklapa u sve kriterijume i programske okvire Programa «Mladi u akciji», opisane u Vodiču. U ovoj fazi je od presudnog značaja razvijanje projektne ideje koju će sve partnerske organizacije podržati. Zapamti: za realizaciju projekta partneri su Ti neophodni!


korakKorak br. 3
U ovoj fazi Te pozivamo da pogledaš prvu stranu internet prezentacije www.mladiuakciji.rs, i proveriš da li neka od Kontakt tačaka za Program „Mladi u akciji“ u Srbiji, organizuje trening u Tvom regionu, koji će Ti dodatno pojasniti mogućnosti Programa i odgovoriti Ti na pitanja u vezi sa procesom apliciranja. Na tim treninzima (od najosnovnijih do naprednih) je u periodu od 2008-2010. godine učestvovalo više od 700 predstavnika/ca organizacija i kancelarija za mlade iz Srbije.korakKorak br. 4
2011.godine je došlo do značajnih promena u procesu apliciranja. Pre toga, sva projektna dokumentacija se slala u Brisel isključivo poštom. Od početka ove godine se ova praksa menja, i sada je proces aplicranja ima dva dela: prvo se popunjava on-line formular na sajtu Evropske Komisije tj. Izvršne agencije iz Brisela, a onda se sva dokumentacija šalje i poštom u Brisel. Da bi preuzeo/la zvanične i najnovije informacije o načinu apliciranja, sledi ovaj link: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/applications_permanent_call_2011_en.php .

Pažljivo pročitaj tamo navedene korake, obrati pažnju na svu dokumentaciju koju moraš pripremiti i vodi računa o rokovima za slanje!korakKorak br. 5
Ukoliko u procesu apliciranja budeš imao/la problema sa popunjavanjem on-line formulara ili pak imaš dodatna pitanja u vezi sa procesom apliciranja, pored Kontakt tačaka, podršku i razjašnjenje možeš tražiti od Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (eng. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA), čije je sedište u Briselu. EACEA je nadležna za realizaciju tzv. centralizovanih Akcija u okviru Programa «Mladi u akciji», tj. za one Akcije koje su otvorene i za organizacije iz Partnerskih zemalja (među kojima je i Srbija). Ova agencija administrira projekte počev od prispelih aplikacija, sve do praćenja realizacije odobrenih projekata na Balkanu.
Kontakti agencije EACEA su: • Poštanska adresa:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Unit P6 Youth Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  BOUR 04/29
  Avenue du Bourget 1
  B-1140 Brussels
 • Brojevi telefona:
  Opšte informacije: +32 2 29 75615
  Youth Helpdesk (akreditacija, osiguranje, podrška prilikom dobijanja vize, nepredviđene situacije): youthhelpdesk@ec.europa.eu

korakKorak br. 6
Povratnu informaciju o tome da li će Tvoj projekat biti podržan trebalo bi da dobiješ za 6-8 nedelja od trenutka zatvaranja konkursa. Imaj u vidu da u praksi ponekada može da prođe i više vremena pre nego što dobiješ odgovor. On će Ti stići putem elektronske i obične pošte, a rezultati konkursa se redovno postavljaju i na Internet prezentaciju EACEA.


SAVET! Pažljivo pročitaj i sledi ove korake! Povedi računa o tome da jedan naizgled mali propust ne dovede do toga da se realizacija Tvog super projekta odgodi ili onemogući.
Ono što takođe može da Ti bude smernica za to na šta da staviš akcenat u svom projektu jesu godišnji prioriteti (eng. Annual Priorities): Evropska komisija svaku godinu proglašava godinom nečega – a najčešće su to vrednosti za koje se zalaže. Primera radi, 2007. je bila godina jednakih mogućnosti, 2008 – godina interkulturalnog dijaloga itd. Kako bi saznao/la koji su prioriteti u 2011. godini, poseti internet stranicu: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc122_en.htm .

 

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp