Ko može da učestvuje?


Program «Mladi u akciji» ima dve velike ciljne grupe:

  • potencijalne učesnike/ce (pojedince/ke koji bi uzeli učešća u nekoj od aktivnosti u okviru Programa);
  • promotere (u najvećem broju slučajeva, to su organizacije koje rade se mladima; one podnose predlog projekta i, ukoliko im isti bude odobren, upravljaju njegovom realizacijom).

I za jedne i za druge uslovi učešća u Programu variraju u zavisnosti od zemlje iz koje dolaze.
Učesnici/e mogu da budu osobe uzrasta između 13 i 30 godina, kao i osobe koje rade sa mladima i/ili su aktivisti/kinje omladinskih organizacija, koji su, pri tom, državljani neke od zemalja obuhvaćenih Programom.
Promoteri mogu biti:

  • neprofitne ili nevladine organizacije,
  • lokalne ili regionalne javne institucije,
  • neformalne grupe mledih,
  • međunarodne mrežne organizacije, koje imaju organizacije-članice iz najmanje 8 tzv. Programskih zemalja,
  • međunarodne vladine neprofitne organizacije,
  • profitne organizacije, koje žele da pokrenu projekat u oblasti rada sa mladima, sporta ili kulture.

Za sve njih važi da moraju biti registrovane u nekoj od zemalja obuhvaćenih Programom.
 
Zemlje koje su obuhvaćene Programom se dele na Programske i Partnerske.

  • PROGRAMSKE ZEMLJE su: 27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska,Turska i Hrvatska.

Učesnici/e i promoteri iz Programskih zemalja mogu da se uključe u sve aktivnosti predviđene Programom.

  • PARTNERSKE ZEMLJE:

Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina.
Mediteranske partnerske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Maroko, Palestinski Autoritet – Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis
Jugoistočna Evropa: Srbija, Albanija, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Kosovo po Rezoluciji 1244 Saveta Bezbednosti UN.
Ostale partnerske zemlje iz celog sveta, koje su potpisale sporazum sa telom EU nadležnim za mlade.

SAVET! Termin Programske i Partnerske zemlje se često koristi u svim dokumentima Evropske komisije, kao i na ovom sajtu, pa je dobro da zapamtiš koje zemlje spadaju u koju kategoriju.


Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp