16. maj, 2011.

Grupa "Hajde da...", uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat „Neformalno obrazovanje u Kancelarijama za mlade – instrument za održivo sprovođenje omladinske politike u Srbiji“ i u okviru njega raspisuje:

KONKURS

ZA ODABIR POLAZNIKA TRENINGA FACILITATORA/KI  NEFORMALNO OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

 

Opšti cilj Treninga za facilitarore je podrška novoj generaciji facilitatora/ki iz cele Srbije, koji/e su trenutno angažovani/e u okviru lokalnih kancelarija za mlade (KzM), omladinskih organizacija ili organizacija i institucija koje rade sa mladima. Učestvovanjem na treningu učesnici će dobiti potrebna znanja i veštine da u okviru svojih organizacija, institucija i KZM budu sposobni da osmisle, realizuju i procene uspešnost neformalno obrazovnih aktivnosti u oblastima rada sa mladima, korišćenjem odgovarajućih metodologija. Trening je namenjen onim polaznicima koji su na početku razvoja svojih facilitatorskih i trenerskih kompetencija, ali imaju relevantno iskustvo u radu sa mladima.

Trening je koncipiran tako da obezbedi kontinuirano učenje i usavršavanje polaznika treninga sve vreme trajanja intenzivnog programa Treninga. Tokom 6 meseci (od jula do decembra 2011.) polaznici obuke će proći kroz 3 međusobno povezane grupe aktivnosti koje će uključivati:

        I.            Tri trening modula (jul, septembar i oktobar) na kojima će se polaznici/e upoznati sa ključnim konceptima neformalnog obrazovanja (NFO), usvojiti kako da koriste metodologiju radioničarskog rada i da pripreme i realizuju radionice.

Prvi modul održaće se od 1-3. jula u Beogradu. Datumi svih ostalih modula biće naknadno utvrđeni, u konsultacijama sa učesnicima/cama.

      II.            Implementacija lokalnih radionica (novembar) – polaznici/e će radionice koje su razvili tokom treninga, realizovati u svojim mestima i time praktično primeniti svoja znanja  sa treninga.

    III.            Završni jednodnevni događaj (decembar)- na kome će facilitatori/ke koji/e su uspešno realizovali sve prethodne korake dobiti setifikat Grupe „Hajde da...“ za facilitatora/ke  neformalno obrazovnih aktivnosti.

Uz trening module i praktični deo, vreme između trening modula će biti sastavni deo obuke, jer će polaznici/e to vreme koristiti za učenje i rad na razvoju radionica, uz podršku trenerskog tima. Polaznici Treninga su u obavezi da prisustvuju svim aktivnostima intenzivnog Treninga!

 

Popunjen prijavni formular, potvrdu organizacije/KzM i biografiju treba poslati elektronskim putem na e-mejl: suzana@hajdeda.org.rs  ili faksom na 011 3240 425 najkasnije do  nedelje, 12.06.2011.

Samo odabrani učesnici/ice će do srede, 15.06,2011., biti obavešteni putem i-mejla i/ili telefonom o rezultatima selekcije i mestu održavanja treninga. Broj učesnika/ica je ograničen!

 

Detaljne informacije (profil učesnika, uslovi učešća itd.) i sve potrebne dokumente možete naći u prilogu ili na sajtu www.hajdeda.org.rs .TreningTrening

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp