Akcija 2 - Evropski volonterski servis (EVS)


EVS daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci.


imgKo može da učestvuje?
EVS je otvoren za sve mlade, uzrasta od 18-30 godina, bilo da potiču iz neke od Programskih ili Partnerskih zemalja, i bez obzira na njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo. U izuzetnim slučajevima, u EVS-u, takođe, mogu učestvovati i mladi uzrasta 16-17 godina.


imgŠta može da bude tema EVS-a?
Aktivnosti volontera/ke su osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji gde se servis odvija, ali i da imaju jasno definisan obrazovni cilj za samog/u volontera/ku.
Volonteri/ke često rade sa decom, tinejdžerima, osobama sa hendikepom, imigrantima, starim licima, beskućnicima i drugim manjinskim grupama. EVS projekti se, takođe, mogu baviti kulturom ili zaštitom životne sredine.


imgŠta je važno znati prilikom osmišljavanja projekta?
Učestvovanje u EVS-u je za volontere/ke besplatno, a takođe im bivaju pokriveni troškovi stanovanja, zdravstvenog osiguranja i ishrane, za sve vreme trajanja projekta. Ohrabruje se uključivanje mladih iz manje podsticajnih sredina, što je ujedno i jedan od opštih prioriteta Programa «Mladi u akciji».

Svaki EVS projekat može uključiti između jednog/e i 30 volontera/ki.

Individualne EVS aktivnosti podrazumevaju jednog/u volontera/ku, organizaciju koja ga/je šalje i onu koja ga/je ugošćava; grupni EVS, sa druge strane, može obuhvatiti do 30 volontera/ki istovremeno i nekoliko organizacija, i može biti organizovan na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Jedna od uključenih organizacija preuzima ulogu koordinatora, i podnosi predlog projekta u ime svih partnera.

U svakom EVS projektu mora učestvovati barem jedna zemlja članica EU; broj volontera i partnerskih organizacija iz susedskih Partnerskih zemalja ne sme da premaši broj volontera i partnerskih organizacija iz Programskih zemalja.
Sve organizacije koje žele da pošalju volontera/ku u inostrantsvo ili pak ugoste mladu osobu iz neke strane zemlje, moraju za to biti akreditovane.

Baza podataka o svim organizacijama koje su akreditovane da primaju i šalju volontere/ke je dostupna na Internetu ( http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/) i pruža potencijalnim volonterima/kama mogućnost da sagledaju šta sve može biti tema njihovog servisa. Matična organizacija koja šalje volontera/ku (eng. sending organization-SO) mu/joj pomaže da stupi u konkakt sa izabranom organizacijom-domaćinom (eng. host organization-HO). Nakon toga, obe organizacije preuzimaju bavljenje tehničkim i administrativnim stvarima u vezi sa projektom.


Iskustvo koje obogaćuje
Mlada osoba može mnogo toga da dobije, volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove veštine. Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Nije predviđeno da u organizaciji-domaćinu volonteri/ke zamenjuju zaposlene, već da oni svojim angažmanom doprinesu dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.

Sve organizacije koje žele da pošalju volontera/ku u inostranstvo ili pak ugoste mladu osobu iz neke strane zemlje, moraju za to biti akreditovane. Za informacije  o tome kako možeš akreditovati tvoju organizaciju poseti stranu Akreditacija za EVS>>>


SAVET! Većina mladih iz organizacija koje su ugostile volontere/ke, kao i onih koji su i sami bili volonteri/ke, kažu da je EVS neponovljivo i veoma dragoceno iskustvo. Probaj i sam/a – ne želiš da sve ostane samo na nivou priča koje ćeš od drugih slušati!

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp