Omladinske razmene


Omladinske razmene pružaju jedinstvenu priliku za bavljenje različitim temama, uz istovremeno stvaranje atmosfere razumevanja i poštovanja među različitim kulturama.
Projekti omladinskih razmena na jednom mestu okupljaju mlade iz dve ili više zemalja, omogućavajući im da posete jedni druge i zajedno se bave temom koja im je svima interesantna. Vrlo je poželjno uključivanje mladih sa manje mogućnosti, što je jedan od opštih prioriteta Programa «Mladi u akciji».


imgKo može da učestvuje?
Projekat može da traje između 6 i 21 dan i može uključiti 16-60 učesnika/ca. Generalno pravilo je da pravo učešća imaju svi mladi uzrasta 13-25 godina, koji su državljani jedne od zemalja obuhvaćenih konkretnim projektom. Pri tom, njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo nisu od značaja. U izuzetnim slučajevima, mogu se uključiti i mladi uzrasta 26-30 godina.


imgŠta može biti tema omladinske razmene?
Projekti se mogu baviti različitim temama, pri čemu treba, sa jedne strane, da odražavaju interesovanja mladih koji učestvuju u projektu, a, sa druge, da budu u skladu sa temama koje su od značaja za Program «Mladi u akciji». Svi projekti treba da budu tako koncipirani da pružaju učesnicima/cama prilike za neformalno učenje, koje su dobro osmišljene i integrisane u program razmene. Svi elementi projekta treba da budu usklađeni sa njegovom glavnom temom, a efekti treba da budu dugotrajni i da se odnose ne samo na same učesnike/ce, već i na njihove lokalne zajednice i na okruženje u kome se projekat realizuje.
Neke od mogućih tema omladinskih razmena su: aktuelne pojave u društvu, razumevanje kultura, prihvatanje manjinskih grupa, inter-etnički i među-religijski dijalog, rešavanje sukoba i post-konfliktna rekosntrukcija, zaštita baštine i životne sredine itd.


imgŠta je važno znati prilikom osmišljavanja projekta?
Partneri na projektu mogu biti neprofitne organizacije, lokalne ili regionalne javne službe, kao i neformalne grupe mladih. Vođe grupa preuzimaju odgovornost za pripremu i realizaciju projekata. Važno je, međutim, da sami mladi budu uključeni u sve faze projekta – počev od planiranja, do realizacije i eventualnog nastavka projekta. Broj učesnika/ca iz svake od zemalja obuhvaćenih projektom treba da bude približno jednak. Takođe, broj programskih i partnerskih zemalja uključenih u projekat treba da bude ujednačen. U svakom projektu mora učestvovati barem jedna država EU, ali se sama razmena može desiti u bilo kojoj od zemalja obuhvaćenih projektom, izuzev u mediteranskim partnerskim zemljama.


Interkulturalna dimenzija i uzbudljive mogućnosti

Omladinske razmene su odličan način za razvoj omladinskog rada u lokalnim zajednicama, jer unose interkulturalnu dimenziju i pružaju mladima mnoštvo uzbudljivih mogućnosti. Razmene su se pokazale kao posebno motivišuće za mlade ljude, koji se iz raznih razloga, osećaju isključenima iz društvenog života svoje zajednice. Upoznavanje sa ljudima iz drugih zemalja širi njihove vidike i podstiče ih da stvari sagledaju iz drugačije perspektive. Postoji mnoštvo primera uspešnih omladinskih razmena, koje su ostvarile jak uticaj na lični razvoj mladih koji su u njima učestvovali. Mlada osoba, posebno iz nestimulativne sredine, kroz ovakve projekte često pronalazi novi smisao života i nove načine da se uključi u društvene tokove.


SAVET! Pažljivo biraj partnerske organizacije, jer su snažna, dugoročna partnerstva veoma dobra garancija da će i projekat imati velike izglede da uspe.

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp