13.02.2014.

Poziv za učešće na Тreningu za trenere za međunarodne omladinske programe

- 10-15. mart, 2014. -

 

 

Grupa „Hajde da…“ u ulozi Kontakt tačke a uz podršku Ministarstva omladine i sporta, je kreirala „Trening za trenere za međunarodne omladinske programe“ u želji da doprinese podizanju kvaliteta međunarodnih omladinskih projekata, a naročito onih projekata u kojima učestvuju mladi i organizacije iz Srbije. Tendencija povećanja broja međunarodnih projekata koje vode ili na kojima učestvuju organizacije/KzM iz Srbije je stvorila potrebu za obukom nove generacije trenera za rad u međunarodnom omladinskom kontekstu.

Cilj treninga  je da treneri, koji imaju iskustva u radu sa mladima na lokalnom ili na nivou Srbije, razviju kompetencije za ulogu trenera i na međunarodnom nivou. Treningom će nova generacija trenera iz Srbije dobiti znanja i veštine da u okviru svojih organizacija i KZM budu sposobni da osmisle, planiraju, realizuju i procene uspešnost međunarodnih neformalno-obrazovnih aktivnosti u oblastima rada sa mladima, korišćenjem odgovarajućih metodologija i radeći u timu sa iskusnim trenerima.
Da biste se prijavili za učešće na Treningu, potrebno je da popunite prijavni formular i da zajedno sa svojom biografijom (CV) pošaljete na adresu: hajdeda@mladiuakciji.rs, najkasnije do 28. februara, 2014, do 12.00 časova. Obavezno priložiti svoju biografiju (CV) uz aplikaciju!

Trening se održava uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Prijavni formular za Тreningu za trenere za međunarodne omladinske programe,


Zakasnele prijave se neće uzimati u razmatranje! Ukoliko niste u prilici da prisustvujete svim radionicama i svim danima treninga, nemojte se prijavljivati. Rezultati selekcije biće javljeni samo primljenim učesnicima/cama.

 

Trening

 

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp