Primeri projekata


Evropski volonterski servis (EVS)

 

Volonter iz Francuske u Makedoniji
Devojka iz Francuske je volontirala u Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji. Bila je angažovana na projektu pomoći izbeglicama u prespanskom regionu, u jugozapadnoj Makedoniji. 52 izbegličke porodice su bile nastanjene u bivšem hotelu, pored Prespanskog jezera. Oni su makedonske nacionalnosti, izbegli iz Albanije početkom '90-ih godina, zbog političkih i ekonomskih problema. Mnogi od njih su, u datom trenutku, živeli u tom hotelu već oko 10 godina, ali uslovi života su im i dalje bili veoma teški i nisu se promenili nabolje za sve vreme njihovog boravka tu. Mada su 2004. godine dobili makedonsko državljanstvo, oni i dalje nisu imali ono što im je bilo potrebno da započnu novi život kao makedonski državljani.
Volonterka je, sa grupom lokalnih i međunarodnih volontera/ki, radila u Skoplju i širom Makedonije, na podizanju svesti – naročito među mladima – o teškim uslovima života ove grupe ljudi. Volonteri/ke su saradjivali/e sa lokalnim vlastima u Skoplju i Resenu, kao i sa predstavnicima/cama profitnog sektora iz cele Makedonije, u nastojanju da obezbede odeću, hranu i druge potrebne stvari; takođe, oni/e su i lično provodili vreme sa izbeglicama i igrali se sa njihovom decom. Za ovu volonterku je lični kontakt sa izbeglicama najznačajniji aspekt ovog projekta:

«Pored toga što smo im donosili odeću, imali smo prilike i da pričamo sa nekima od ljudi koji žive tamo – o njihovom poreklu, sadašnjem polažaju ovde, u Makedoniji, kao i njihovim osećanjima i željama za budućnost. Ovo je, bez sumnje, bio najinteresantniji deo projekta, jer nam je omogućio da jasnije sagledamo njihovu situaciju i uspostavimo prave odnose sa njima. Kako mi je rekao čovek koga sam intervjuisala, to je i za njih bilo značajno iskustvo, jer su retko bivali u prilici da ih neko nešto pita i pokaže istinsko interesovanje da čuje njihovu priču i viđenje situacije, iako oni imaju toliko toga da kažu».


 Volonter iz Jermenije u Litvaniji
Mladić sa hendikepom, preklom iz jedne od manjinskih grupa u Jermeniji, otišao je u Vilnius (Litvanija), da volontira u sirotištu. Radio je sa grupama dece bez roditeljskog staranja, uzrasta od 9-15 godina. Bio je zadužen za osmišljavanje aktivnosti tokom njihovog slobodnog vremena, za pomoć prilikom pripreme i organizovanja zabavnih i edukativnih sadržaja za decu, putovao je sa njima na izlete i ekskurzije i, zajedno sa njima, učestvovao u zabavnim programima koje su priređivali na opštinskom i nacionalnom nivou.
Bivajući u stalnom kontaktu sa litvanskom decom i osobljem zaposlenim u sirotištu, igrajući njihove igre, pevajući pesme i pričajući priče, volonter se upoznao sa litvanskom kulturom i, takođe, otkrio nove elemente svoje kulture, gledajući je iz drugačije perspektive. Pohađao je i časove jezika, sa privatnim učiteljem i drugim volonterima/kama. Imao je mentora sa kojim se redovno sastajao, koji mu je pomagao oko svakodnevnih potreba, organizovao njegovo slobodno vreme i kulturne aktivnosti, što je sve imalo za cilj da potpomogne njegovu integraciju u lokalnu zajednicu.

«Svako ko se uključi u EVS ima priliku da ojača kao ličnost, da stekne veće samopouzdanje i postane nezavisniji. Kao volonter, učiš i koliko je važna lična inicijativa, razumevanje vrednosti solidarnosti, volontarizma i poštovanja razlika među kulturama, kao i koliko je bitno – sopstvenim znanjem i veštinama – doprineti promenama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou».


Volonter iz Portugala u Jordanu
Dvadesetpetogodišnji Portugalac je otišao u Jordan, u sklopu EVS projekta «Sledi žene». Ovaj projekat je bio deo pokreta koji je za cilj imao podizanje svesti o položaju žena i dece na Srednjem Istoku, kao i pružanje podrške ovim ciljnim grupama. Jedan od razloga zbog kojih je volonter rešio da učestvuje u ovom projektu je i prilika da unapredi svoja znanja o Srednjem Istoku, istovremeno bivajući delom ambicioznog mirovnog projekta. EVS «Sledi žene» je bio način da iskusi novo kulturalno, religijsko i društveno okruženje.

«Moj angažman je podrazumevao veliku uključenost u projekat i ja sam to zaista intenzivno proživljavao. Osećam se privilegovanim što sam imao priliku da učestvujem u projektu od njegovog početka do kraja».

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp