Rokovi za podnošenje projekata


U svakom projektu koji se realizuje u okviru Programa «Mladi u akciji» moraju učestvovati najmanje dve organizacije. Jedna od njih je nosilac projekta i ona (u ime svih učesnika na projektu) podnosi projektni predlog, upravlja realizacijom projekta i, na kraju, piše završni izveštaj o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima.
Ukoliko je organizacija iz Srbije nosilac projekta, ona, u ime svih partnera koji su u njega uključeni, svoj predlog projekta (i propratnu dokumentaciju) podnosi direktno Izvršnoj agenciji za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (EACEA) u Briselu.

Na godišnjem nivou, postoje tri roka za podnošenje projekata direktno EACEA:


Rok za podnošenje predloga projekta:

Početak realizacije projekta:

1. februar

između 1. avgusta i 31. decembra

3. jun

između 1. decembra i 30. aprila

3. septembar

između 1. marta i 31. jula


Programske zemlje imaju tzv. Nacionalne agencije, koje su zadužene za implementaciju Programa «Mladi u akciji» na nacionalnim nivoima (svaka država ima svoju Nacionalnu agenciju). Ukoliko je nosilac projekta organizacija ili institucija koja ima sedište u zemlji koja ima svoju Nacionalnu agenciju (lista Nacionalnih agencija je dostupna na adresi http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm), na godišnjem nivou od 2012. godine (uključujući i 2013-u) postoji tri roka za slanje predloga projekata:


Rok za podnošenje predloga projekta:

Početak realizacije projekta:

1. februar

između 1. maja i 31. oktobra

1. maj

između 1. avgusta i 31. januara

1. oktobar

između 1. januara i 30. juna


Organizacije iz Partnerskih zemalja mogu biti partneri na projektima koji se podnose u bilo kojem od ovih pet rokova, ali same ne mogu podnositi predloge projekata Nacionalnim agencijama.


SAVET! Na vreme prikupi i pripremi svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Ne čekaj poslednji momenat, jer znaš da rad pod pritiskom obično vodi ka tome da pravimo više grešaka. Osim toga, rok je rok – Evropska komisija je po tom pitanju veoma striktna!

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp