Struktura programa


Kako bi ciljevi Programa «Mladi u akciji» bili ostvareni, on je podeljen na pet podprograma, tzv. akcija:
  • Akcija 1 – Mladi za Evropu podržava omladinske razmene, inicijative mladih i omladinske projekte u oblasti demokratije;
  • Akcija 2 – Evropski volonterski servis, EVS podržava volonterske aktivnosti u inostranstvu, koje donose dobrobit lokalnoj zajednici;
  • Akcija 3 – Mladi u svetu fokusirana je na razmene, treninge, umrežavanje i saradnju sa susedskim i ostalim Partnerskim zemljama širom sveta;
  • Akcija 4 – Omladinski sistemi podrške promoviše razmene, treninge, umrežavanje i protok informacija;
  • Akcija 5 – Evropska saradnja u oblasti omladinskog rada podržava saradnju na razvoju omladinskih politika, na evropskom nivou.

Za projekte u kojima kao učesnici/e ili promoteri sudeluju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorene su samo određene akcije. Za više informacija o tim akcijama posetite linkove:

SAVET! Ukoliko ste Ti i Tvoja organizacija zainteresovani za projekte u okviru kojih ćete slati i/ili primati volontere/ke, onda usmeri svoju pažnju na Akciju 2 – Evropski volonterski servis (EVS). Ako Te, pak, zanimaju aktivnosti na kojima učestvuju veće grupe mladih (treninzi, seminari, omladinske razmene i kampovi…), onda usmeri svoju pažnju na Akciju 3.1 – Saradnja sa Partnerskim zemljama.
Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp