Treninzi i umrežavanje organizacija


Projekti koji spadaju u ovu kategoriju su od značaja i za unapređenje i razvoj saradnje između organizacija koje su u projekat uključene, kao i za poboljšanje kvaliteta aktivnosti koje se realizuju pod okriljem Programa «Mladi u akciji». Oni partnerskim organizacijama omogućavaju da se međusobno upoznaju i istraže mogućnosti za razvoj zajedničkog projekta, te su veoma značajni za razvoj budućih saradničkih odnosa.


imgKo može da učestvuje?
Treninzi i umrežavanje organizacija su namenjeni kako mladim ljudima, tako i onima koji sa njima rade. Tako, za ovaj tip aktivnosti nema uzrasnih granica za potencijalne učesnike/ce.
U zavisnosti od prirode samog projekta, u njemu može učestvovati do 50 osoba.


imgŠta sve može biti tema treninga i svrha umrežavanja organizacija?
Prioritetne teme su jačanje civilnog društva, aktivnog građanstva i demokratije; borba protiv rasizma i ksenofobije; inter-etnički i među-religijski dijalog; rešavanje sukoba i post-konfliktna rekonstrukcija; aktivna uloga žena u društvu; prava manjina; regionalna saradnja, zaštita baštine i životne sredine.
Projekti mogu uključivati različite vrste aktivnosti, poput: sticanja prakse na određenom radnom mestu (eng. job shadowing), procena izvodljivosti (eng. feasibility visits), evaluativnih sastanaka, studijskih poseta, aktivnosti za izgradnju partnerstava, seminara, treninga i projekata za umrežavanje.


imgŠta je važno znati prilikom osmišljavanja projekta?
Prilikom podnošenja predloga projekta, treba priložiti i detaljno razrađen program, koji je u skladu sa generalnom temom projekta. Za različite tipove projekata u okviru ove kategorije, se primenjuju različiti kriterijumi. Ipak, za sve projekte važi da moraju uključiti barem jednu zemlju članicu EU. Broj Programskih i Partnerskih zemalja mora biti ujednačen; za većinu projekata važi i pravilo da moraju obuhvatiti barem četiri organizacije – dve iz Programskih i dve iz susedskih Partnerskih zemalja. Projekti sticanja prakse na određenom radnom mestu i procene izvodljivosti mogu uključiti samo po jednu zemlju iz svake od gorepomenutih kategorija.


SAVET! Ukoliko proceniš da Ti ili tvoja organizacija trenutno nemate dovoljno kapaciteta da napišete i realizujete međunarodni projekat probaj za početak da budeš u ulozi partnera nekoj organizaciji iz inostranstva koja je već realizovala projekte u okviru mladih u akciji. Time ti se otvara prilika od organizacija koje godinama realizuje projekte u okviru Programa Mladi u akciji (i pre toga Programi Omladina) naučiš kako se projekat piše, sprovodi i nakon realizacije, kako se izveštava. Kao i kod Omladinskih razmena pažljivo biraj partnerske organizacije!

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp