Treninzi i umrežavanja organizacija


Jedna organizacija iz Albanije je bila domaćin studijske posete na temu inkluzivnosti manjinskih grupa u opštu populaciju, u kojoj je učestvovalo 14 mladih, u Tirani, u Albaniji. Partnerske organizacije su radile sa predstavnicima/cama manjinskih grupa u Belgiji, Poljskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Tokom projekta, oni/e su posetili/e nekoliko omladinskih organizacija koje su aktivne u Albaniji, učestvovali/e su u diskusijama i različitim vežbama, a takođe su osmislili/e ideje za buduće projekte.

«Znali smo da o našoj zemlji postoji mnogo predrasuda i zbog toga smo se ponašali još odgovornije. Interesantno je da smo pre studijske posete počeli svoj grad da gledamo drugačijim očima. Počeli smo da brinemo da li će neki građevinski radovi biti gotovi na vreme. Bilo je zaista divno iskustvo učestvovati u ovom projektu i nadam se da će biti još sličnih inicijativa u budućnosti». (učesnik iz Albanije)

«Sama Tirana je očaravajuć grad, koji ima svoju ličnost! Nikada neću zaboraviti toplinu sa kojom su nas ljudi dočekivali i blag i miran način na koji pričaju. Iskreno se nadam da ću se jednog dana vratiti u ovaj grad i sigurna sam da ću ljude koje sam sada upoznala, ponovo sresti, ali ne samo kao učesnike, već kao prijetelje». (učesnica iz Belgije)


Nevladine organizacije iz tri zemlje EU (Francuska, Nemačka i Španija) i tri zemlje iz regiona Istočne Evrope i Kavkaza (Belorusija, Ukrajina i Jermenija) su organizovale studiju izvodljivosti, u Marseju, u Francuskoj.
Cilj ovog projekta je bio da se uspostave kontakti između 11 omladinskih vođa i koordinatora/ki projekata iz različitih organizacija, kao i da se osmisli i pripremi jedan seminar i još nekoliko projekata u sklopu Programa «Mladi u akciji».
Tokom posete, učesnici/e su osmislili/e i razvili/e projekte, tokom kojih će biti korišćene metode i tehnike koje promovišu interkulturalno učenje i građansko vaspitanje. Bili su i u prilici da upoznaju direktora francuske Nacionalne agencije i postave mu pitanja o Programu «Mladi u akciji». Nakon ovog projekta, učesnici/e su pripremili/e i podneli/e nekoliko predloga za zajedničke aktivnosti.

«Kada kažemo 'Evropa' mislimo na mnoštvo nacija, zemalja, kultura. Ovaj kontinent je jedinstveni lonac i raskršće za veliki broj ljudi koji se među sobom razlikuju. Ne treba da gubimo iz vida da ovde ima mnogo divnih mesta i ljudi koji su oduvek živeli u Evropi, ali nikad u Evropskoj Uniji. Kulturalnu raznovrsnost Evrope možeš najbolje da osetiš tek ako IZAĐEŠ IZVAN granica EU». (učesnik iz Rusije)


U svetu u kome se interakcija među ljudima usložnjava iz dana u dan, mirno i demokratsko razrešavanje sukoba je od suštinske važnosti. Seminar pod nazivom «Upravljanje konfliktima i mir» je održan u Ankari, u Turskoj, i na njemu je učestvovalo 35 mladih ljudi i omladinskih radnika/ca iz 11 evropskih i mediteranskih zemalja.
Seminar je imao za cilj da unapredi znanja učesnika/ca o rešavanju sukoba i nauči ih kako da komuniciraju i pregovaraju sa drugima. Treneri/ce su situaciju postavili/e tako da je trebalo da učesnici/e pronađu rešenje za problem iz realnog života, što im je omogućilo da iskuse proces rešavanja sukoba, uključujući i veštine pregovaranja i uspešne komunikacije. Korišćena je i metoda igranja uloga, sa ciljem da učesnici/e razviju empatiju za druge. Evaluacija je bila sastavni deo seminara i sprovedena je na nekoliko nivoa.

«Bili smo kao drveće: imali smo duboko i stabilno korenje u našim civilizacijama, kulturama i poreklu, uz veliku sposobnost da se otvorimo ka drugima, da razmenjujemo iskustva, upoznajemo se, učimo i prihvatamo nove sadržaje». (izjava jednog od učesnika)

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp