08.11.2010.

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNIM KONSULTACIJAMA O BUDUĆNOSTI PROGRAMA ZA MLADE EVROPSKE UNIJE


Preko 20 godina, Evropska unija podržava programe za mlade kako bi podstakla njihovu mobilnost, aktivno angažovanje i razvoj veština i kompetenci kroz različite aktivnosti u domenu neformalnog obrazovanja. Ove aktivnosti su do sada uključivale i uključuju omladinske razmene, međunarodno volontiranje, susrete između mladih ljudi i onih koji kreiraju politike i strategije, razmene prakse i iskustava između omladinskih organizacija itd.

Trenutni program Evropske unije se zove "Mladi u akciji" i trajaće do kraja 2013 i u toku 2010 godine pokrenut je proces oblikovanju naslednik programa. Evropska komisija pokrenula javne „on-line“ konsultacije radi prikupljanja mišljenja o tome kako da na najbolji način razvija budući evropski program u oblasti mladih, kako da se obezbedi adekvatan odgovor na potrebe, izazove i očekivanja mladih u budućnosti.

KORISTIMO OVU PRILIKU DA TE POZOVEMO DA SE UKLJUČIŠ U ON-LINE KONSULTACIJE!
Upitnik je dostupan na 22 jezika adresi http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/yia_en.html i konsultacije su otvorene do 30. novembra, 2010.

Molimo Vas da prosledite ovu informaciju ljudima koji bi bili zainteresovani da daju podršku oblikovanju budućeg evropskog programa u polju mladih.

SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu


Baner - Trening

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp