Akcija 3 – Mladi u svetu


Ukratko o Akciji 3.1
U okviru Akcije 3 postoje dve podakcije i to:

Akcija 3.1 – saradnja sa Partnerskim zemljama (ova akcija pokriva tri vrste projekata: omladinske razmene, treninge i umrežavanje);

Akcija 3.2 – saradnja sa drugim zemljama u svetu.


Za projekte u kojima kao učesnici/e ili promoteri učestvuju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorena je samo podakcija 3.1, koju ćemo u daljem tekstu detaljnije predstaviti.

U okviru podakcije 3.1 mogu se realizovati projekti u dve kategorije:


SAVET! Aktivnosti koje se mogu realizovati u okviru Akcije 3.1 su idealne za mlade koji se prvi put otkrivaju Program «Mladi u akciji»: za razliku od EVS-a, ovde si uvek sa grupom; upoznaješ vršnjake iz cele Evrope, sa kojima ćeš moći da nastaviš da se družiš i sarađuješ; praviš svoje prve velike međunarodne korake i oko sebe imaš mnoštvo onih koji ćete u tome podržati.
Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp