Vodič za Program


Vodič za Program je neophodna alatka za sve one koji žele da se uključe u Program «Mladi u akciji», bilo kao učesnici/e – omladinci/ke ili osobe koje rade sa mladima, ili kao promoteri – organizacije/ institucije čija su ciljna grupa mladi, i koje pišu i podnose predloge projekata njima namenjene. Vodič sadrži informacije o ciljevima Programa, kriterijumima na osnovu kojih se odabiraju projekti koji će biti podržani, planiranju budžeta i ostalim detaljima koji mogu biti od značaja za osmišljavanje i realizaciju kvalitetnog projekta u okviru Programa «Mladi u akciji».

Vodič je podeljen u tri celine.
U Odeljku A data je uvodna reč o Programu i predstavljeni su njegovi opšti ciljevi, objašnjeno je koje države su obuhvaćene Programom, kao i koji su njegovi prioriteti. Generalno, u ovom, prvom delu Vodiča prikazane su one informacije koje su relevantne za sve projekte koji će biti podržani u okviru Programa «Mladi u akciji», i namenjen je svima onima koji žele da steknu globalnu predstavu o samom Programu.
Odeljak B donosi detaljniji prikaz različitih Akcija i pod-Akcija. Namenjen je onima koji žele tačno da znaju kakve je sve aktivnosti moguće realizovati u okviru Programa «Mladi u akciji».
U poslednjem – Odeljku C – nalaze se informacije o proceduri podnošenja predloga projekta, datumi do kojih se on može poslati, načinu odabira onih projekata koji će biti podržani, te o finansijskim i pravnim aspektima realizacije projekta o okviru Programa «Mladi u akciji». Ovaj odeljak je namenjen onima koji koji imaju nameru da konkurišu kod Evropske komisije sa predlogom projekta.


Da bi preuzeo/la Vodič za Program, klikni ovde:


SAVET! Ukoliko realizuješ ili planiraš da realizuješ projekat u okviru Programa «Mladi u akciji», predlažemo Ti da i odštampaš ovaj Vodič, kako bi Ti uvek bio pri ruci.

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp