Youthpass


Jedan od kriterijuma koji svaki projekat koji se realizuje u okviru Programa »Mladi u akciji« mora da ispuni jeste da ima jasno definisane edukativne ciljeve za učesnike/ce. Kako bi se osiguralo veće prepoznavanje i priznatost kompetencija stečenih neformalnim učenjem u toku projekata realizovanih u okviru Programa «Mladi u akciji», napravljen je Youthpass. To je knjižica u koju beležiš informacije o projektima u kojima si učestvovao/la u okviru Programa «Mladi u akciji» (koji su bili tema i ciljevi projekta, ko su bili/e učesnici/e, gde i kada je projekat realizovan i dr.). Svi koji su učestvovali u nekoj od Akcija pod okriljem Programa imaju mogućnost da dobiju Youthpass, kao formu prepoznavanja znanja i veština koje su tokom datog/ih projekta/ata stekli. Youthpass, nakon svakog konkretnog projekta, popunjava i iza njega stoji kao garant, organizacija koja je bila nosilac datog projekta.

Youthpass
Da bi saznao/la više Youthpass-u, klikni ovde: http://www.youthpass.eu/
Takođe, možeš pogledati i publikaciju «Vodič za Yothpass»:  

Kontakt tačke u Srbiji:
logo Hadje da... logo Edukativni centar Kruševac logo Balkan IDEA Novi Sad
Partneri:
logo ministarstvo omladine i sporta logo Youth logo Salto logo Education, Audiovisual & Culture Executive Agency logo Ec europa logo TEMPUS logo ccp